Gabinet integracji sensorycznej „Sensum” (z łac. Zmysły) w Opolu, powstał z myślą o wsparciu dzieci, u których występują szeroko rozumiane objawy zaburzeń procesów neurofizjologicznych. Integracja sensoryczna to metoda, coraz bardziej znana i doceniana, która stanowi istotne wsparcie procesu terapeutycznego. W Si-Sensum zajmujemy się całościowym spojrzeniem na rozwój każdego dziecka.

Prowadzimy terapię z dziećmi z trudnościami w nauce, z opóźnionym rozwojem psychoruchowym, z dziećmi z MPDZ oraz z dziećmi ze spektrum zaburzeń autystycznych. Prowadzimy profilaktyczną opiekę z zakresu integracji sensorycznej u dzieci urodzonych przez cesarskie cięcie, dzieci, u których pojawił się problem niedotlenienia podczas porodu oraz wcześniaków.

Ponieważ Integracja Sensoryczna przynosi wyjątkowe efekty, dlatego Si-Sensum chce ją upowszechniać wśród rodziców, pedagogów i terapeutów. Przy udziale i dużym wsparciu Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej (www.pstis.pl ), nasz gabinet Si-Sensum będzie szkolił, wspierał i upowszechniał tę metodę w pracy z dziećmi. Natomiast rodzicom, pedagogom i terapeutom umożliwi wstępną diagnozę zaburzeń SI oraz pozwoli na odpowiedni dobór „zabaw” wspierających rozwój dziecka. Z gabinetem Si-Sensum, współpracuje logopeda – psycholog, ponieważ niezwykle ważną rolę w procesie rozwoju u dzieci z opóźnionym rozwojem mowy odgrywa dojrzewanie i funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego. Skuteczność stymulacji rozwoju mowy jest czynnie związana z korekcją dysfunkcji procesów integracji sensorycznej.

Rozwój dziecka to proces ciągły, a wcześnie postawiona diagnoza procesów integracji sensorycznej, odpowiednio zaplanowana i kompleksowa terapia wpływa na poprawę i eliminację większości dysfunkcji. Odpowiadając na duże zapotrzebowanie, zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!