O Nas

Agnieszka Stańczuk

Agnieszka Stańczuk

Założycielka Si-Sensum, terapeuta integracji sensorycznej, psycholog oraz pedagog. Członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej.

Jestem absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (kierunek: społeczna psychologia kliniczna). Ukończyłam te studia podyplomowe: Przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej: edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Doświadczenie zdobyłam w pracy z dziećmi z trudnościami w nauce, z opóźnionym rozwojem psychoruchowym, z dziećmi z MPDZ oraz z dziećmi ze spektrum autyzmu. Prowadziłam również zajęcia w przedszkolu i żłobku. Angażuję się czynnie w pomoc i edukację rodziców i nauczycieli, prowadząc dla nich szkolenia. Prowadzę całościowy proces diagnozy klinicznej i funkcjonalnej pod kątem zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Joanna Wilczewska

Joanna Wilczewska

Współzałożycielka Si-Sensum, psycholog kliniczny oraz logopeda. Jestem absolwentką Uniwersytetu Opolskiego ( kierunek: psychologia kliniczna). Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując z dziećmi oraz osobami dorosłymi u których zdiagnozowano całościowe zaburzenia rozwojowe. Oprócz zajęć terapeutycznych specjalizuję się również w diagnozowaniu dzieci u których podejrzewa się zaburzenia ze spektrum autyzmu.

Pracowałam także z młodzieżą zagrożoną marginalizacją społeczną (prowadziłam zajęcia terapeutyczne, profilaktyczne, byłam opiekunem na obozie młodzieżowym).

Stronę stworzył Piotr Kołacha kolacha.dev