Integracja Sensoryczna

Zaburzenie integracji sensorycznej to problem bardzo złożony. Może mieć wpływ na rozwój i zachowanie dziecka, na komunikowanie się ze światem, na proces uczenia się i radzeniu sobie z codziennymi czynnościami. Prawidłowy rozwój i funkcjonowanie dziecka, jest uzależniony od prawidłowej integracji systemów zmysłowych: słuchowego, wzrokowego, prioprioceptywnego, dotykowego, przedsionkowego oraz zmysłu węchu i smaku.

Kiedy zwrócić się do terapeuty SI?

Diagnoza procesów Integracji Sensorycznej

Pełna diagnoza Oceny Dojrzałości Procesów Sensorycznych obejmuje 3-4 spotkania:

Stronę stworzył Piotr Kołacha kolacha.dev