Diagnoza i Terapia
Psychologiczna

Diagnoza

Diagnoza i terapia psychologiczna mają na celu ustalenie przez psychologa istniejących trudności oraz podjęcie działania, które pozwolą na poprawę funkcjonowania w obszarze deficytowym. Poprzez wywiad z rodzicem oraz obserwację dziecka możemy dostosować sposób pracy, częstotliwość spotkań oraz metody do indywidualnych potrzeb Twojego dziecka.

Jednocześnie wzmacniając dziecko wspomagamy prawidłowy rozwój cech sprzyjających poradzeniu sobie w aktualnej trudności. Specjaliści posiadający bogate i różnorodne doświadczenie pomogą Twojemu dziecku na lepszy rozwój.

Terapia obejmuje szereg ćwiczeń doskonalących koncentrację uwagi, koordynację, percepcję, twórcze myślenie, wyobraźnię oraz naukę wyrażania i kontrolowania emocji. Podczas konsultacji psychologicznych możemy również pomóc rozwiązywać trudności wychowawcze.

Stronę stworzył Piotr Kołacha kolacha.dev