Co Robimy

Gabinet integracji sensorycznej „Sensum” (z łac. Zmysły) w Opolu, powstał z myślą o wsparciu dzieci, u których występują szeroko rozumiane objawy zaburzeń procesów neurofizjologicznych. Prowadzimy terapię z dziećmi z trudnościami w nauce, z opóźnionym rozwojem psychoruchowym, z dziećmi z MPDZ oraz z dziećmi ze spektrum zaburzeń autystycznych. Prowadzimy profilaktyczną opiekę z zakresu integracji sensorycznej u dzieci urodzonych przez cesarskie cięcie, dzieci u których pojawił się problem niedotlenienia podczas porodu oraz wcześniaków.

Gabinet

Z gabinetem Si-Sensum, współpracuje logopeda – psycholog, ponieważ niezwykle ważną rolę w procesie rozwoju u dzieci z opóźnionym rozwojem mowy odgrywa dojrzewanie i funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego. Skuteczność stymulacji rozwoju mowy jest czynnie związana z korekcją dysfunkcji procesów integracji sensorycznej.

Rozwój dziecka to proces ciągły, a wcześnie postawiona diagnoza procesów integracji sensorycznej, odpowiednio zaplanowana i kompleksowa terapia wpływa na poprawę i eliminację większości dysfunkcji. Odpowiadając na duże zapotrzebowanie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

Stronę stworzył Piotr Kołacha