Logopeda – zawód medyczny, zajmujący się badaniami w zakresie diagnozy stanu rozwoju mowy i terapii zaburzeń komunikacji człowieka na różnych etapach rozwoju.

Terapia logopedyczna zajmuje się kształtowaniem prawidłowej mowy, czyli dbaniem o jej prawidłowy i jak najlepszy rozwój pod względem fonetycznym, gramatycznym i leksykalnym, a także doskonalenie mowy już ukształtowanej, nauczanie mowy i usuwanie wad mowy. Terapia logopedyczna obejmuje ćwiczenia oddechowe, usprawnianie narządów artykulacyjnych, ćwiczenia słuchowe, głównie oparte na usprawnianiu słuchu fonemowego, ćwiczenia prawidłowej artykulacji.

Diagnoza logopedyczna to określony sposób postępowania badawczego, którego celem jest potwierdzenie bądź wykluczenie istnienia zjawisk logopedycznych oraz przewidywanie ich tendencji rozwojowych na podstawie objawów. Prawidłowo postawiona diagnoza stanowi podstawę do opracowania odpowiedniego programu terapii logopedycznej.

Diagnoza logopedyczna obejmuje:
- badanie funkcji oddychania,
- badanie sprawności narządów artykulacyjnych,
- orientacyjne badanie słuchu i pamięci słuchowej,
- badanie słuchu fonemowego,
- badanie lateralizacji,
- sprawdzenie nadawania i rozumienia mowy,
- badanie wymowy pod względem poprawności artykulacyjnym

DROGI RODZICU zanim udasz się do logopedy przeczytaj ten artykuł i sprawdź czy:
- w przypadku, gdy dziecko stale oddycha przez usta i ma niedrożne górne drogi oddechowe (zatkany nos, katar, stale rozchylone usta) udaj się do laryngologa i zasięgnij porady alergologa.
- w przypadku, gdy masz wątpliwości, czy dziecko słyszy i rozumie kierowane do niego komunikaty, a jego wymowa różni się od ogólnie przyjętych norm rozwojowych (dziecko zniekształca głoski, niektóre głoski opuszcza lub zamienia innymi, jego mowa brzmi „nosowo”) udaj się do laryngologa i zbadaj słuch dziecka.
- w przypadku, gdy dziecko ma nieprawidłowy zgryz lub jakiekolwiek inne kłopoty z uzębieniem udaj się do dentysty, a następnie do ortodonty.
- w przypadku, gdy dziecko ma trudności z konkretnym ułożeniem narządów artykulacyjnych (nie potrafi naśladować przedstawionego ułożenia warg, języka lub policzków) i mimo ćwiczeń nie następuje poprawa udaj się do neurologa.

Co powinno zaniepokoić troskliwych rodziców i skierować ich do logopedy ?
- dziecko ma 6 miesięcy i nie wydaje niezamierzonych dźwięków – nie głuży
- dziecka ma 9 miesięcy i nie gaworzy (nie powtarza usłyszanych dźwięków i nie „bawi się” wypowiadanymi przez siebie dźwiękami).
- dziecko ma 2 lata i:
- nie naśladuje dźwięków naturalnych (odgłosów przyrody, pojazdów, przedmiotów),
- nie wypowiada świadomie słów: mama, tata, - nie próbuje powtarzać wypowiedzi innych osób
- nie wypowiada samogłosek: a, o, u, i, y, e
- nie wypowiada spółgłosek: m, p, b, n, t, d, l
- dziecko ma 3 lata i:
- nie chce mówić
- nie mówi krótkimi zdaniami
- nie zadaje pytań
- nie wypowiada samogłosek - nie wypowiada spółgłosek
- dziecko ma 4 lata i nie wymawia prawidłowo głosek:
s, z, c, dz (zmiękcza je lub wymawia międzyzębowo)
- dziecko ma 5 lat i nie wymawia głosek: sz, ż, cz, dż oraz głoski „r”
- dziecko ma 6 lat i:

- nie wymawia prawidłowo głosek: sz, ż, cz, dż
- nie wymawia głoski: r
- nie potrafi powiedzieć jaką głoskę słychać na początku i na końcu wyrazu
- nie potrafi dokonać syntezy krótkiego wyrazu ( z wypowiedzianych pojedynczo głosek – na przykład: k – o – t; d – a – ch nie potrafi złożyć słowa)  głoski dźwięczne zastępuje bezdźwięcznymi:
- „b” wymawia jak „p”
- „d” wymawia jak „t”
- „g” wymawia jak „k”
- „w” wymawia jak „f”
- „z” wymawia jak „s”
- „ż” wymawia jak „sz”
zakłócona jest płynność wypowiedzi

RODZICU, nie bagatelizuj problemów z mową swojego dziecka! Nie słuchaj gdy Ci mówią "wyrośnie"... Wczesna pomoc i interwencja logopedyczna jest gwarancją prawidłowego rozwoju emocjonalno-społecznego i zwiększa szanse na sukces szkolny.