Stańczuk Agnieszka Założycielka Si-Sensum, terapeuta integracji sensorycznej oraz psycholog. Członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej.

Jest absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (kierunek: społeczna psychologia kliniczna).

Tytuł pracy mgr. Znaczenie dogoterapii w leczeniu i rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem i autyzmem. Promotor: Sęk Helena

Doświadczenie zdobyła w pracy z dziećmi z trudnościami w nauce, z opóźnionym rozwojem psychoruchowym, z dziećmi z MPDZ oraz z dziećmi ze spektrum autyzmu. Prowadziła również zajęcia w przedszkolu i żłobku. Angażuje się czynnie w pomoc i edukację rodziców i nauczycieli, prowadząc dla nich szkolenia. Prowadzi całościowy proces diagnozy klinicznej i funkcjonalnej pod kątem zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Ukończyła kursy i szkolenia:
- Dieta sensoryczna jako podstawowy środek zaradczy przy zakłóceniach pracy systemu nerwowego
- Wykorzystanie muzyki w stymulacji rozwoju i terapii dzieci i młodzieży specjalnej troski.
- Ruch rozwijający Weroniki Sherborne
- Szkoła dla Rodziców i Wychowawców - „ Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”
- Dogoterapii zorganizowany przez Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Przyjaciel”

Udział w konferencjach:
- I Ogólnopolska Konferencja Terapeutów Osób Niepełnosprawnych „Wspieramy rozwój osób niepełnosprawnych”, Namysłów

Posiada doświadczenie jako trener szkoleń:
- „Kwalifikacje nauczycieli, szansą dla chorych dzieci i ich rodzin” Szkolenie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ziębicach.
- „Szkoła dla rodziców”. Szkolenia w ramach projektu „Wybieram edukację” w powiecie Oleskim

Odbyła staż w:
Fundacji Synapsis w Warszawie
Akademickim Centrum Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego SWPS w ramach programu Ułatwiamy Życie z Nadpobudliwością
Członek PTP (Polskie Towarzystwo Psychologiczne).


Joanna Wilczewska
Współzałożycielka Si-Sensum, psycholog kliniczny oraz logopeda. Jestem absolwentką Uniwersytetu Opolskiego ( kierunek: psychologia kliniczna). Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując z dziećmi oraz osobami dorosłymi u których zdiagnozowano całościowe zaburzenia rozwojowe. Oprócz zajęć terapeutycznych specjalizuję się również w diagnozowaniu dzieci u których podejrzewa się zaburzenia ze spektrum autyzmu.

Pracowałam także z młodzieżą zagrożoną marginalizacją społeczną (prowadziłam zajęcia terapeutyczne, profilaktyczne, byłam opiekunem na obozie młodzieżowym).


Ukończyła kursy i szkolenia:
- „Postawy wiedzy o Autyzmie”
- „Wykorzystanie muzyki w stymulacji rozwoju i terapii dzieci i młodzieży specjalnej troski”
- „Kurs kwalifikacyjny, pedagogiczny dla czynnych nauczycieli”
- „Wychowawca placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży”
- „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”

Udział w konferencjach:
- I Ogólnopolska Konferencja Terapeutów Osób Niepełnosprawnych „Wspieramy rozwój osób niepełnosprawnych”, Namysłów
Posiada doświadczenie jako trener szkoleń:
„Kwalifikacje nauczycieli, szansą dla chorych dzieci i ich rodzin” Szkolenie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ziębicach.

"Projekt Nasza Przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Przeprowadzanie indywidualnych konsultacji psychologiczno - pedagogicznych, warsztatów integracyjnych, zajęć socjoterapeutycznych, zajęć ewaluacyjnych, zajęć rekreacyjnych w trakcie trzy tygodniowym obozie terapeutycznym

Odbyła staż w:
- Świetlicy Środowiskowej „Uśmiech”
- Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu
- Poradni Zdrowie Psychicznego MSWiA w Opolu
- Uczestniczyłam w zajęciach odbywających się na terenie Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. Św Jadwigii w Opolu, oraz w Samodzielnym Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu w ramach siatki zajęć przewidzianych w toku trwania studiów.
- Wolontariat w Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu

Członek PTP (Polskie Towarzystwo Psychologiczne)

Tomasz Polok Jestem absolwentem Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły w Opolu, studia I stopnia - kierunek fizjoterapia oraz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, studia II stopnia-kierunek fizjoterapia. Doświadczenie zawodowe zdobyłem pracując z dziećmi oraz osobami dorosłymi u których zdiagnozowano całościowe zaburzenia rozwojowe.

Ukończył kursy i szkolenia:
- Kurs „ Elyth S Kinesiology Taping„
- podstawowy, Kraków - Kurs „Metoda Strategicznej Polistymulacji, I stopień, Opole
- Seminarium z Pawłem Zawitkowskim pt. „Ocena i profilaktyka zaburzeń oraz wspieranie rozwoju dzieci w wieku 1-6 lat”, Opole
- Szkolenie – „Wprowadzenie do pedagogiki dr Marii Montessori”

Udział w konferencjach:
- 11.2009 Konferencja naukowa „ Specjalizacja Przyszłością Fizjoterapii ”, Warszawa
- I Ogólnopolska Konferencja Terapeutów Osób Niepełnosprawnych „Wspieramy rozwój osób niepełnosprawnych”, Namysłów
 
Pracuje z dziećmi z:
- mpdz
- autyzm
- zespół Downa
- korekcja wad postawy, skoliozy
- zaburzenia napięcia mięśniowego
- dystrofie mięśniowe
- ortopedia
– urazy: złamania, zwichnięcia