Diagnoza i terapia psychologiczna mają na celu ustalenie przez specjalistów istniejących trudności oraz podjęcie działania, które pozwolą na poprawę funkcjonowania w obszarze deficytowym. Poprzez wywiad z rodzicem oraz obserwację dziecka możemy dostosować sposób pracy, częstotliwość spotkań oraz metody do indywidualnych potrzeb Twojego dziecka.

Jednocześnie wzmacniając dziecko wspomagamy prawidłowy rozwój cech sprzyjających poradzeniu sobie w aktualnej trudności. Specjaliści posiadający bogate i różnorodne doświadczenie pomogą Twojemu dziecku na lepszy rozwój.

Celem diagnozy jest sprawdzenie, za pomocą odpowiednich testów psychologicznych, poziomu rozwoju dziecka i jego potencjalnych możliwości.

Terapia obejmuje szereg ćwiczeń doskonalących koncentrację uwagi, koordynację, percepcję, twórcze myślenie, wyobraźnię oraz naukę wyrażania i kontrolowania emocji. Podczas konsultacji psychologicznych możemy również pomóc rozwiązywać trudności wychowawcze.